Uitleg Polariteits Massage

Polariteits massage


Polariteitsmassage is het bewust gebruik maken van de levensenergie die tussen twee polen stroomt
met het doel energieblokkades te verzachten of op te heffen.
Waar leven is, stroomt energie en energie stroomt van + (plus) naar - (min) van veel naar weinig.
Net zoals het magnetisch energieveld van de aarde of een batterij.
Elk magnetisch of energieveld kent een positieve pool, een negatieve pool en een neutrale pool.
Deze massage is ontwikkeld door Dr.Randolph Stone, een in Oostenrijk geboren natuurgeneeskundige, die ontdekte dat ons lichaam net zoals de aarde, over polenbeschikt die geladen zijn.
Zo is de bovenkant van ons lichaam positief (+) geladen en hebben onze voeten eennegatieve (-) lading.Hij ontdekte dat het lichaam een magnetisch veld heeft dat alle andere systemen leidt.
Het beïnvloed dus zowel ons fysieke lichaam, als onze emotionele en mentale systemen.
Door de polariteitenergie langs de energiebanen te leiden, worden deze polen met elkaar in verbinding
gebracht en kan de levensenergie vrij stromen.
Dit wordt gedaan door de beide handen op verschillende plaatsen op het lichaam te leggen.
Als er blokkades in het lichaam zijn stroomt de energie langzamer, moet een omweg zoeken of kan bepaalde
plaatsen niet bereiken. Door een plek waar veel energie is te verbinden met een plek met minder energie
komt er een stroming op gang en wordt de helende levensenergie versterkt.
Polariteitsmassage werkt zeer harmoniserend en rustgevend.
In de Integratieve Massage wordt polariteitsmassage in verhouding kort toegepast.
Dat kan tussendoor zijn maar in ieder geval ter afsluiting.

Het is als het ware " de kers op de slagroom " na een diepe ontspannende massage om te zorgen dat al die in beweging gebrachte energie goed verdeeld wordt en blijft.

“Een woordeloos helen door een liefdevol ontmoeten”.
Integratieve Massage is helend voor lichaam, ziel en geest.

Het stimuleert op de eerste plaats het zelfgenezend vermogen van je lichaam.

NB. Integratieve Massage richt zich echter niet op ernstige klachten.
Het vervangt geen dokter, medicijnen of een fysiotherapeutische behandeling.
Het kan wel een zeer goede aanvulling hierbij zijn.