Uitleg dynamische Massage

Dynamische Massage


Het menselijk lichaam bestaat voor zo'n 70 à 80% uit water, net zoals de oppervlakte van de aarde.
Als je een steen in het water gooit, dan zie je vanuit het middelpunt golfjes ontstaan die steeds verder uitdeinen.
Dynamische massage, dat ook wel pulsing of pulsen genoemd wordt, is hierop gebaseerd.
Als er op een plek op het lichaam een (im)puls gegeven, dan gaat deze als een golfbeweging door het hele lichaam. Hierdoor werkt dynamische massage van top tot teen, in dieperliggende spieren, de gewrichten en de organen. Grotere bewegingen werken losmakend en openend, kleine pulsen gaan dieper naar binnen.

Pulsen is in feite een schuddende, rollende, wiegende beweging die door de masseur op een ritmische en subtiele wijze in beweging wordt gezet en gehouden. Deze schuddingen kunnen klein en snel zijn of groter en langzamer. Daarbij kunnen o.a. ook tracties en stretchingen worden toegepast, die een openend en verruimend effect hebben.
Er zijn zijwaartse, voorachterwaartse, op- en neerwaartse en diagonale pulsen. Bij algemene lichaamspulsen staat een golfbeweging in het hele lichaam centraal. Bij specifieke lichaamspulsen ligt de focus meer op een bepaald lichaamsdeel, waarbij er wel aandacht blijft voor de golfbewegingen in het volledige lichaam.

Bij Integratieve Massage worden de pulstechnieken zacht en speels toegepast, gericht op ontspanning. Dit houdt zeker niet in dat dit ten koste gaat van de kwaliteiten van pulsing. Vooral als je bewust met de innerlijke beleving van je lichaam bezig bent, kan een dynamische massage veel inzicht geven.
Dynamische massage werkt dus niet op één bepaalde plek maar op je hele lichaam, van top tot teen en van buiten naar binnen. Daardoor heeft dynamische massage een verbindende werking: je voelt je meer een geheel.
Het is een effectieve manier om spanningen los te laten.
N.b. ; ook bij zwangerschap is dynamische massage een weldaad voor je lichaam.